Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

Zoran Martinović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je 15. marta na evidenciji NZS bilo oko 515.000 ljudi, a u ovom trenutku ih je 513.000. Dodaje da to deluje neobično, ali da je činjenica da nije bilo masovnog otpuštanja i da su mere Vlade dale pune efekte.

Kako je rekao Martinović, veliki broj poslodavaca je morao da otpušta zaposlene, ali nada su najavljene i definisane mere Vlade, mnogi od njih su odustali od otpuštanja i vratili su one koje su otpustili.

Martinović je rekao da od početka vanrednog stanja ima oko 9.200 prijavljenih za naknadu za slučaj nezaposlenosti, što je realan broj onih koji su izgubili posao.

Navodi da iam i više onih koji su radili u neformalnom sektoru.

Broj ljudi koji je ostao bez posla je u svim krajevima zemlje srazmeran.

Kada je reč o oblastima koje su najviše pogođene, to su turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, ali i trgovina. Pogođeni su i saobraćaj, kao i neke usluge.

1.632 thoughts on “Na evidenciji NSZ 2.000 lica manje za dva meseca

 1. AK4D ini memiliki reputasi yang baik di kalangan pemain. Saya sendiri sudah meraih beberapa jackpot besar di sini. Coba slot favorit kamu dan dapatkan keberuntungan Anda di situs slot nusantara terbaik.

 2. Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out 급전

 3. „Game online penghasil uang adalah pilihan cerdas buat yang suka main game tapi juga pengen dapet uang tambahan. Nggak rugi waktu!“

 4. Replacement Upvc Window Handles Tools To Ease Your Daily Life Replacement Upvc
  Window Handles Trick That Everybody Should Learn repairing upvc windows (Melinda)

 5. Online Shopping Sites List For Clothes Tools To Help You Manage Your Daily Life Online
  Shopping Sites List For Clothes Trick That Every Person Must Learn online shopping sites list for clothes (p3terx.com)

 6. Treatments For ADHD Tools To Improve Your Everyday Lifethe Only Treatments For ADHD
  Trick That Everybody Should Know treatments for adhd (Lenard)

 7. Your blog is a wealth of information. I always learn something new from your posts. This one was particularly enlightening. Great job!blogpulse

 8. How To Ship To Ireland From Uk Tips To Relax Your Daily Lifethe One How To Ship To Ireland From Uk Trick That Every
  Person Must Be Able To how to ship to ireland from uk (Joie)