Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite


INTERNET je preplavljen lažnim fotografijama u kojima ljudi žele da predstave sebe u lepšem svetlu, ali i da preko njih na taj dokumentuju lažne vesti. U svetlu borbe protiv takve, sve veće „pošasti“, uključile su se i mnoge velike IT kompanije, ali povremeno naletimo i na „male“ projekte koji na interesantan i inovativan način pristupaju tom problemu. Jedna od takvih je i „Verified by Pi“, besplatna Android aplikacija koja jednim klikom omogućava korisniku da proveri da li je neka fotografija autentična, ili dorađena. Naime, Fotošop i slični programi dovedeni su do savršenstva i svako može da obradi fotografiju tako da je gotovo nemoguće otkriti izmene bez stručne i detaljne analize. Upravo tu na scenu stupa„Verified by Pi. Program dozvoljava da se preko njega, ili bilo koje druge aplikacije za kameru napravi fotografija. Upotrebom Verified by Pi tehnologije fotografija se automatski verifikuje, a kriptovani „potpis“ fotografije čuva se na obezbeđenim serverima. Bilo koja kasnija izmena na fotografiji promeniće kriptogafski kod i to će onemogućiti njenu verifikaciju, a korisniku će dati informaciju da nije u pitanju original. Proces verifikacije je za korisnika neprimetan i brz. Ovakva tehnologija mogla bi da ima ogromnu primenu na društvenim mrežama (Instagram, Fejsbuk…), ali i na sajtovima koji svoje poslovanje zasnivaju preko Interneta (Buking, veb šopovi…). Ideja je veoma interesantna i predstavlja jedan od potencijalnih načina za uspešnu borbu protiv lažnih vesti, pa se nadamo da će omasovljena i prihvaćena među korisnicima. (PC pres)