Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

kasko

Sve je veći broj ljudi koji biraju kasko osiguranje vozila za sigurnu i pouzdanu nadoknadu eventualne štete na sopstvenom vozilu. Za razliku od obaveznog osiguranja od autoodgovornosti koje se ugovara bar jednom godišnje, odnosno prilikom registracije prevoznih sredstava, kasko je opcija čiji obim, vrstu i rizike koji se pokrivaju biraju sami vlasnici, bez dejstva sile zakona. 

Kasko osiguranje pruža efikasnu zaštitu u slučaju dolaska do osiguranog rizika, koji se najčešće odnosi na delimična i potpuna oštećenja u saobraćaju usled dejstva različitih faktora, kao i otuđivanje, odnosno krađu. U pitanju je pouzdana opcija za sve vrste motornih vozila, jer se plaćanjem premije dobija brza i laka nadoknada troškova po osnovu polise, koje prouzrokuju različiti uticaji i samo stanje na putevima. Više informacija o kasko osiguranju može se pročitati ovde.

Kasko osiguranje kao odlična odluka za zaštitu motornih vozila

Velika prednost koju ima kasko osiguranje ogleda se u efikasnoj i lakoj proceduri nadoknade svih troškova, prouzrokovanih različitim činiocima. Naime, svedoci smo brojnih događaja u kojima se automobili oštete na parkingu, tokom vožnje, kao i u situacijama kada vozači nisu u mogućnosti da procene ko je odgovoran za prouzrokovanu štetu. Korektnost, fer pristup i odgovornost su osnovna svojstva osiguravajućih društava, po osnovu kojih ona nadoknađuju svaku vrstu oštećenja, bez obzira na okolnosti i uzroke. 

Nakon detaljne procene stanja vozila i definisanja obima štete, osiguranom licu se isplaćuje potrebna suma novca kako bi se sanirala oštećenja. Iako nekada premija osiguranja može biti na nešto višem nivou usled procene da će čak i minimalno oštećenje na automobilu skupo koštati, benefiti su višestruko veći i značajniji od izdataka koji se mogu plaćati čak i u ratama. Zbog svega toga, kasko osiguranje je odlična odluka koja pruža zaštitu motornih vozila, odnosno efikasnu nadoknadu štete usled dejstva raznovrsnih faktora. 

Osiguravajuće kuće stvaraju atraktivne ponude za kasko osiguranje vozila

Kada se ugovara kasko osiguranje, kompanije teže da privuku što veći broj korisnika atraktivnim i uvek povoljnim uslovima. Mogućnost otplate premije na mesečne ili drugačije definisane rate, sjajan je način da se ne izdvajaju velike sume novca odjednom. Pored toga, osiguravajuća društva nude specijalne pogodnosti, popuste i posebne akcije za pakete nekoliko usluga, među koje se ubraja i kasko osiguranje motornih vozila. Veliki broj partnera u oblasti osiguranja daje nagrade u vidu popusta u slučaju da nije bilo prijave šteta tokom godine, kao i za višegodišnju saradnju. 

Sve to, podsticajan je niz mera koji privlači sve veći broj klijenata za sve vrste usluga. Kasko osiguranje učiniće da se vlasnici vozila osećaju zaštićeno, jer ne žele da razmatraju rizik ukoliko prilikom parkiranja neko ukrade ili ošteti automobil. U tim situacijama, osećaj sigurnosti pružiće ugovor za kasko osiguranje, uz koji će svaka šteta biti naplaćena za vrlo kratko vreme. Važna karakteristika jeste da će šteta biti nadoknađena, bez obzira na obim, krivicu i druge okolnosti. 

Osiguravajuće kuće nude atraktivne ponude za kasko osiguranje svih motornih vozila koja se neprekidno ili povremeno koriste u poslovnim ili privatnim namenama. Potpisivanjem ugovora na dobrovoljnoj osnovi, dobija se pokriće velikog broja rizika, što će učiniti da se vlasnici osećaju zaštićeno i sigurno u slučaju da do oštećenja ili krađe dođe u bilo kojoj situaciji, što je i svrha zbog koje kasko osiguranje postoji.