Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

zlatnik cena

Dukat je jedan od najvrednijih, najlepših i uvek prikladnih poklona koji takođe sa sobom nosi značajnu simboliku, uspomene i blistavost u svakom trenutku. Najčešće se kupuje kao poklon, mada postoje i porodice koje neguju tradiciju prenošenja zlatnika sa jedne na drugu generaciju žena ili muškaraca. Da bi se kupio zlatnik cena zahteva izdvajanje određene sume novca, ali se dobija i više nego vredan dar, simbol i dizajn.

Za najbolji dukat cena reflektuje nivo finoće u oznaci 999, odnosno prisustvo zlata od 99,9% u odabranom modelu, sa konkretno 24 karata i izuzetnom čvrstoćom. Iako se veliki broj cena dinamično povećava ili smanjuje, kada je u pitanju zlato, cena u gramu uglavnom ima dugotrajnu tendenciju visokog nivoa, a danas se primećuju viši parametri vrednosti u odnosu na prethodnu deceniju.

Koji sve faktori utiču na cenu dukata danas?

Da bi se kupio zlatnik cena pokazuje viši nivo novčanog izdatka, odnosno izdvajanje bar 150 evra, ili nekoliko puta skuplje za svetski poznat dizajn, osmišljavanje i dekorisanje modela većih dimenzija. Upravo su već istaknuti neki od cenovnih faktora, a to su pre svega težina i dimenzije, zatim način izrade uz određeni stepen finoće zlata, odabrani dizajn ili specijalna porudžbina unikatne varijante, kao i drugi uticaji.

Naime, definisani izdatak za zlato po gramu kreće sa nivou od oko 70 evra u proseku, tako da što bude veći dimenzija dukat cena će biti na višem nivou. Kada je u pitanju gramaža, najmanji zlatnici imaju bar 2 grama, ili višestruko veću težinu, a samim tim i cenu odabranog modela. Stepen finoće zlata kreće se na nivou od 22 karata, odnosno 91,60% učešća zlata sa oznakom 916, zatim od 23,6 karata ili 98,60% čistoće u oznaci 986, i najfiniji dukat ima 24 karata u oznaci 999, odnosno prisustvo zlata od 99,90%.

Kako se kreće za zlatnik cena u modernom vremenu?

Tendencija opšteg porasta cena prisutna je na različitim tržištima, kako dobara i usluga, tako i kada je u pitanju konkretna vrsta artikala, među koje se ubraja i zlato. Ipak, upoređujući nivo izdataka za gram tokom poslednje decenije, može se reći da je za dukat cena prilično stabilna i bez značajnijih promena, što pokazuje dugoročnu vrednost bez umanjenja, gubljenja upotrebljivosti i drugih uticaja.

Činjenica je da se određene cene menjaju veoma dinamično, ali dugogodišnji trend kada je u pitanju zlato pokazuje da su za sve tipove finoće parametri vrlo stabilni, sigurni i bez značajnijih oscilacija. To znači da ako se danas kupi dukat cena neće imati nagle promene tokom vremena, naprotiv u pitanju je vrednost koja traje, dizajn koji se ne menja, kao ni boja i svi drugi parametri kvaliteta, čvrstoće, otpornosti i generalno postojanja u definisanom obliku i modelu.

Za moderan zlatnik cena je na stabilnom nivou, koji je karakterističan za nekoliko poslednjih godina, uz neznatne oscilacije. Kako se cena definiše po gramu, dukati uvek mogu zahtevati raznolik novčani izdatak za različite modele, težine, druge dimenzije i detalje, ali se sa pouzdanošću dobija visoka i neprolazna vrednost, koja traje bez promena i reagovanja na bilo kakve uticaje