Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

osiguranje od autoodgovornosti

Saobraćajni propisi treba da se poštuju uvek, u svakoj situaciji i bez izuzetka. Naravno, najvažnije je sprečiti neželjene posledice i moguće nezgode. Da bi se svi učesnici u saobraćaju osećali bezbednim, zakonskom regulativom je propisano obavezno osiguranje od autoodgovornosti. 

Upravljanje vozilom aktivnost je koja može biti vrlo zahtevna i brzo reagovanje je potrebno u svakom deliću sekunde, kao i maksimalan oprez. Osiguranje od autoodgovornosti je vrsta usluge koju pružaju kompanije specijalizovane za ove potrebe, i svaki vlasnik automobila mora bar jednom godišnje obezbediti polisu za ove namene. 

Obavezno osiguranje za pružanje bezbednosti učesnicima u saobraćaju

Kada je u pitanju osiguranje od autoodgovornosti, u pitanju je vrsta koja se prema zakonu i propisima mora obezbediti bar jednom u tokom godine, a to je prilikom registracije vozila. Radi se o vrsti osiguranja koja nadoknađuje štetu drugim vozilima i trećim licima kao učesnicima u saobraćaju koji nisu krivi za nezgodu. To je način da se predupredi potencijalni rizik od nesreće, a da se bez ikakve greške u poštovanju svih predviđenih propisa vozila drugih učesnika oštete, kao i pešaci i biciklisti. 

Učesnici u saobraćaju koji su osiguranici, kada naprave nezgodu pružaju iz svog osiguranja naknadu za pokrivanje štete na vozilima drugih lica. Istovremeno, osiguranje od autoodgovornosti ne nadoknađuje štetu na vozilu lica koje je krivo za nesrećan slučaj. Uz to, sve predviđene novčane troškove drugih učesnika i trećih lica prilikom nezgode pokriva premija za osiguranje od autoodgovornosti. Naknadno, ti troškovi u drugim situacijama se mogu potraživati od lica koje je nezgodu izazvalo. 

Pravila za osiguranje od autoodgovornosti

Osiguravajuće kompanije preuzimaju obavezu nadoknade štete koja je prouzrokovana na vozilima, ili direktno licima koja nisu kriva za saobraćajnu nezgodu. Ovo je način da se podigne stepen sigurnosti prilikom upravljanja automobilom, a od svih vozača se očekuje vožnja prema propisima, signalizaciji i prilagođena stanju na putevima. Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno i ne može se izbeći, ali se uvek mogu razmotriti dostupne ponude društava i kuća koje ih pružaju. Pravilo koje je značajno obrazložiti kada je u pitanju ova vrsta osiguranja, jeste da se polisa dobija na vozilo, a ne na vozača. Samim tim, bez obzira da li je vozilom upravljao vlasnik ili neko drugi, osiguranje od autoodgovornosti će imati pravno dejstvo i realizovaće se prema predviđenim pravilima u praksi. 

Svaka polisa za ovaj tip osiguranja ima važenje najduže godinu dana, odnosno od jedne do sledeće registracije vozila. Pored toga, uvek iznova se pribavlja od osiguravajućih kuća u slučaju da se menja vlasnik automobila ili drugog prevoznog sredstva. Uz dobijanje ponude na osnovu podnetog interesovanja u online varijanti ili odlaskom direktno u osiguravajuću kompaniju, mogu se dobiti u kratkoj proceduri sva uputstva za ugovaranje svih tipova osiguranja. Pored ove vrste, za još veći stepen bezbednosti u saobraćaju može se ugovoriti i dobrovoljno kasko osiguranje, kao i putno zdravstveno osiguranje. To je način da se kombinovanjem usluga osiguravajućih društava dobije sigurnost i svi rizici svedu na minimalni nivo. 

Osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva obavezu ugovaranja prilikom svake registracije vozila ili u slučaju promene vlasnika, radi pokrivanja troškova drugim učesnicima u saobraćaju u slučaju eventualnih nezgoda. Zakonski je propisano, uz poštovanje pravila ugovaranja i maksimalno poštovanje saobraćajnih propisa i procedura.