Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

štimovanje gitare

Štimovanje gitare je osnovna veština koju svaki gitarista mora da nauči. Dobro naštimovana gitara zvuči lepše i lakše se svira.

Šta je štimovanje?

Štimovanje je postupak usklađivanja frekvencije zvučnih talasa koje proizvodi svaka žica gitare. Kada su žice pravilno naštimovane, one proizvode zvukove koji su u harmoniji jedni sa drugima.

Standardno štimovanje

Standardno štimovanje gitare je sledeće:

 • Najdeblja žica: E (dole)
 • Druga žica: A
 • Treća žica: D
 • Četvrta žica: G
 • Peta žica: B
 • Šesta žica: E (gore)

Uputstva za štimovanje gitare

Postoje dva načina za štimovanje gitare:

 • Po sluhu
 • Uz pomoć štimera

Štimovanje po sluhu

Štimovanje po sluhu je najteži, ali i najkorisniji način štimovanja gitare. Ovaj način zahteva da imate dobro razvijeno muzičko sluh.

Da biste naštimovali gitaru po sluhu, potrebno je da imate uzorni ton. Taj ton možete dobiti tako što ćete koristiti klavir, drugi instrument ili štimer.

Kada imate uzorni ton, sledite ova uputstva:

 1. Pritisnite praznu najdeblju žicu.
 2. Poredite zvuk žice sa uzornim tonom.
 3. Ako je zvuk žice niži od uzornog tona, zategnite čiviju koja je povezana sa tom žicom.
 4. Ako je zvuk žice viši od uzornog tona, otpustite čiviju koja je povezana sa tom žicom.

Nastavite sa ovim koracima za svaku žicu.

Štimovanje uz pomoć štimera

Štimovanje uz pomoć štimera je najlakši način štimovanja gitare.

Postoji mnogo različitih tipova štimera, uključujući analogne, digitalne i elektronske.

Da biste naštimovali gitaru uz pomoć štimera, sledite ova uputstva:

 1. Uključite štimer za gitaru.
 2. Pritisnite praznu najdeblju žicu.
 3. Pogledajte na displeju štimera koja boja odgovara tonu žice.
 4. Ako boja na displeju nije zelena, podesite čiviju koja je povezana sa tom žicom dok boja ne postane zelena.
 5. Nastavite sa ovim koracima za svaku žicu.

Napomene za štimovanje

 • Pre nego što počnete da štimate gitaru, uverite se da su čivije dobro zategnute.
 • Kada štimate gitaru, budite nežni sa čivijima. Prejako zatezanje čivija može oštetiti gitaru.
 • Ako ste početnik, može biti korisno da štimate gitaru zajedno sa drugom osobom koja može da vam pomogne.

Vežbanje

Štimovanje gitare je veština koja se s vremenom razvija. Što više vežbate, biće vam lakše da naštimujete gitaru.

štimovanje violine

Razlike u odnosu na štimovanje violine

Štimovanje violine se znatno razlikuje od štimovanja gitare, i to u nekoliko bitnih aspekata:

Broj žica: Gitara ima šest žica, dok violina ima četiri.

Standardno štimovanje: Standardno štimovanje gitare je E-A-D-G-B-E, dok je standardno štimovanje violine G-D-A-E (od najdeblje žice prema najtanjoj). Dakle, violina ima više note od gitare u standardnom štimovanju.

Intervali: Gitara je koristi štimovanje u kvartama (pet polutonova razlike između susednih žica), osim između G i B žice koja je terca (četiri polutaona razlike). Violina, međutim, koristi kombinaciju kvara i kvinte. Od najdeblje žice G, imamo kvarta do D žice, kvinta do A žice i još jednu kvarta do najtanje E žice.

Poređenje tonova: Najniža žica violine (G) je za oktavu viša od najdeblje žice gitare (E). Dakle, violina proizvodi uglavnom više tonove od gitare.

Zatezanje žica: Žice violine su znatno tanje i pod znatno većim naponom od žica gitare. Zbog toga se štimovanje violine obavlja specijalnim ključićima koji pružaju veću kontrolisanu preciznost, dok se gitara uglavnom štima rukama.

Težina štimovanja: Zbog kompleksnijeg štimovanja i korištenja ključića, štimovanje violine je generalno smatrano izazovnim od štimovanja gitare.

Ukratko, štimovanje violine i gitare su dva potpuno različita procesa zbog razlika u broju žica, standardnom štimovanju, intervalima, tonovima, naponu žica i metodama štimovanja. Iako obe mogu biti izazovne za početnike, sa vremenom i vežbom može se savladati štimovanje i jednog i drugog instrumenta.