Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite


Windows 10 je do sada imao nekoliko automatskih ažuriranja koja su brisala fajlove korisnika, a problematični apdejtovi su pravili problem i sa hardverskim drajverima. Upravo zbog toga Microsoft sve više ističe važnost dobrog backup-a koji bi mogli da služe kao odlična podrška u slučajevima kada se izgube važni podaci sa pogođenih računara. Problemi sa Windows 10 ažuriranjima svakako nisu jedini način da se ostane bez fajlova, budući da korisnik na primer može da ostane bez hard diska, a sa njim i bez svega što je na računaru skladištio. Još jedan način da se ostane bez dragocenih podataka su i randsomware napadi, te akcije u okviru kojih napadači enkriptuju pogođene uređaje, i mnogi bug-ovi koji između ostalog brišu i fajlove. Windows 10 ipak privlači najviše pažnje, bar u poslednje vreme, budući da se broj problema konstantno uvećava, pa se korisnici sve češće upozoravaju da ih od gubitka fajlova možda deli samo jedno problematično ažuriranje. Za backup se preporučuju različite metode, a među one jednostavnije spada Windows 10 File History opcija koja funkcioniše u paketu sa eksternim prostorom za skladištenje koji se sa računarom povezuje preko USB porta. Dovoljno je da se redovno povezuje sa računarom da bi se na njega otpremale kopije fajlova, ali se ne preporučuje da bude stalno povezan, kako problem ne bi uticao i na backup fajlove. Tu su i online backup servisi poput Backblaze koji košta 60 dolara godišnje, što je šest dolara mesečno, a za najbolje rezultate se preporučuje kombinovanje nekoliko metoda, te da se najdragoceniji fajlovi eksportuju na cloud service kao što su Google drive, Microsoft OneDrive, Dropbox ili Apple iCloud Drive. Aurtor: PC pres