Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

putno osiguranje

Odlazak u poslovnicu osiguravajućeg društva radi informisanja, podnošenja zahteva, a zatim i sklapanja ugovora, može da bude procedura koja zahteva višečasovno putovanje, gužve i čekanje. Bez obzira na grad, konkretnu lokaciju i raspoloživo vreme, putno osiguranje online putem ugovaranja štedi dosta truda i angažovanja, zahvaljujući čemu ubrzava proces dobijanja polise.

Putno osiguranje online ima veliki broj prednosti, koje se pružaju svim zainteresovanim, odnosno potencijalnim i stvarnim klijentima postojećih usluga. Dok se za neke vrste usluga osiguravajućih društava mora ostvariti lični kontakt i posetiti poslovnica, za putno osiguranje online formulari su dostupuni u svakom trenutku, kao i mogućnost isporuke polise na željenu adresu. Online komunikacija, saradnja i sklapanje ugovora jednostavno je, brzo i efikasno, uz sve potrebne informacije i dogovaranje klijenta sa osiguravajućom kućom.

Putno osiguranje online ugovara se prema kriterijumima koje bira sam klijent

Kada se ugovara putno osiguranje online opcije koje su dostupne na sajtu su brojne i raznolike, da bi svaki klijent mogao odabrati željeni tip usluge, destinaciju ili grupu zemalja, dužinu trajanja, starosno doba i druge kriterijume. Direktno u zavisnosti od odabranih parametara zavisi i iznos premije osiguranja koja će se uplaćivati, dinamika otplate i dužina trajanja ugovora. Naime, putno osiguranje online može se ugovoriti kao individualno, porodično i grupno, kao i dodatno za više izlazaka i ulazaka u odabranu jednu ili više zemalja.

Pored toga, obavezno je izabrati željenu destinaciju, a to može da bude jedna ili grupa zemalja, kao na primer Evropa, Tunis, Egipat i Turska, ili polisa za putno osiguranje online formata za ceo svet. Trajanje polise za putno osiguranje online formata izražava se u danima, i obavezno se navodi starosna granica, odnosno grupa kojoj korisnici pripadaju. Tek nakon toga bira se odgovarajući paket usluga za putno osiguranje online putem za dobijanja polise.

Putno osiguranje online može obuhvatati izbor između različitih paketa usluga

Da bi se odabralo putno osiguranje online formata, važno je upoznati se sa tim šta tačno predstavlja. Naime, uz ovu vrstu usluga osiguravajućih društava korisnicima se obezbeđuje pokriće rizika nezgoda, povreda i drugih nesrećnih okolnosti tokom boravka u odabranim zemljama. Svi medicinski i drugi troškovi do povratka u matičnu zemlju, uz podnošenje dokumentacije nadoknađuju se od strane osiguravajuće kompanije.

U zavisnosti od postavljenih kriterijuma u prethodnim koracima za putno osiguranje online formulara, bira se jedan od paketa koji su često razvrstani u bar 3 kategorije – osnovnu, standardnu i premijum varijantu, koja se različito i naziva od jedne do druge kompanije. Izbor koji bude napravljen između paketa usluga rezultira definisanjem sume osiguranja, vremena trajanja, pokrićem za sportski, Covid 19, zatim vršenje građevinskih radova i druge rizike, koji mogu izazvati zbrinjavanje u inostranstvu. Tek nakon toga se automatski, odnosno elektronski šalje zahtev sa navedenim odabirima i parametrima, kako bi se dobila polisa za putno osiguranje online formata.

Veoma je važno i korisno obezbediti polisu za putno osiguranje online formata. Uz upotrebu „pametnog“ telefona, računara ili drugih inovativnih uređaja, moguće je popuniti polja zahteva u elektronskom formatu, ostaviti osnovne podatke i izabrati odgovarajući paket usluga, uz isporuku polise na željenu adresu.