Opusti se

Teme koje će vam pomoći da se opustite

Usluge osiguravajućih društava potrebne su svima, i veoma je važno razvijati svest o njihovoj neophodnosti u današnjem vremenu često neočekivanih događaja, okolnosti i situacija. Kako bi se umanjile negativne posledice određenih dešavanja, kao i pokrili rizici zdravstvene, materijalne i druge prirode, važno je obezbediti životno osiguranje, ali i usluge koje se odnose na vrednu imovinu.

Kasko osiguranje reguliše pitanje pokrića štete usled nezgode na sopstvenom vozilu, a sa druge strane osiguranje od autoodgovornosti štiti nedužne učesnike u saobraćajnom udesu, dok se za putovanje definiše posebna varijanta polise za  inostranstvo. To znači da osiguravajuće kompanije pokrivaju veoma raznolike rizike, u još različitijim oblastima života, poslovanja, slobodnog vremena, putovanja i generalno svakodnevnice ljudi, što dodatno potvrđuje izuzetan značaj koji ima osiguranje u današnjem vremenu.

Životno osiguranje štiti pojedinca, porodicu i obezbeđuje budućnost

Obezbeđivanje osiguranja u različitim oblastima realizuje se u cilju maksimalne pokrivenosti svih mogućih rizika po zdravlje, finansijsko stanje i budućnost ljudi, kako bi se umanjile eventualne negativne posledice određenih događaja. Životno osiguranje postoji u nekoliko oblika, a osnovni su pokriće rizika od povrede, bolesti i usled smrti osiguranika, kao i štednja za budućnost. Nadoknada troškova nastalih nesrećnim okolnostima vrši se članovima porodice, uz isplatu osigurane sume uvećane za bonuse i dobit, što može biti značajno u teškim trenucima.

Sa druge strane, životno osiguranje postoji i kao način štednje za budućnost, kada se ugovor zasniva na određivanju broja godina važenja prava i obaveza, a bonusi uz osiguranu sumu isplaćuju u slučaju doživljenog definisanog vremenskog perioda. To znači da životno osiguranje pruža mogućnost sa kvalitetnu štednju danas, radi ulaganja novca u budućnosti i obezbeđivanja sredstava za nove generacije. Sume su veoma visoke i značajne, pa se mogu uložiti u budućem vremenu u školovanje dece, putovanja, novi posao, potrošnju i druge potrebe ljudi.

 

Kasko i osiguranje od autoodgovornosti štiti vozila, vlasnike i učesnike u nezgodi

Za razliku od toga što se životno osiguranje bavi zaštitom ličnosti i porodice u teškim trenucima, ali i pruža značajnu osnovu za štednju i investiranje u budućnosti, kasko osiguranje obuhvata pitanja motornih prevoznih sredstava, kao i autoodgovornost. Naime, kasko osiguranje predstavlja uslugu koja se zasniva na pokriću rizika štete na sopstvenom vozilu i polisa se kupuje na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju nezgode, osiguranje će pokriti sve nastale troškove bez obzira da li je vozilo izazvalo štetu.

Sa druge strane, osiguranje od autoodgovornosti štiti nedužne učesnike u saobraćajnom udesu, na način što se iz osigurane sume vozila koje je izazvalo štetu nadoknađuje procenjeni iznos troškova. To znači da osiguranje od autoodgovornosti prepoznaje pravilo krivice i ne nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, već oštećenim licima, što je zakonska obaveza i ugovara se na osnovu dejstva propisa. Sve navedeno, pokazuje da se obavezno osiguranje vozila i  na detaljan način bavi, njihovom zašittom i pokrićem raznih rizika.

Osiguranje je veoma značajno obezbediti u svim sferama života, biznisa i imovine, kako bi se efikasno pokrili rizici od određenih pojava kao što su narušeno zdravlje, povrede, štete materijalne prirode pričinjene licima i njihovoj imovini, i slično. U pogledu vrsta, dostupne su mnogobrojne usluge osiguranja i klijenti mogu odlučiti šta im je prioritet u datom trenutku.